en

1 EUR = 1.95583 BGN

1 USD = 1.50750 BGN

1 GBP = 2.28642 BGN

1 CHF = 1.57211 BGN

МЕДИЦИНА

СУБАЛ УРОМЕДИКС е разположена върху обща площ от 700 кв. м. в разкритие диагностично-лечебни звена провеждаме активно оперативно, трансуретрално и консервативно лечение на остри или изострени хронични заболявания на урогениталната система, пластично-реконструктивни операции на вродени или придобити състояния, използвайки в пълен обем всички специфични урологични методи на изследване и лечение.

Болницата предлага:
• Приятно обзаведена регистратура;
• Приемно-консултативен кабинет, оборудван с най-съвременен ехографски апарат;
• Кабинет за ESWL (извън телесно разбиване на камъни в бъбреците и уретерите) оборудван с апарат STONELITH;
• Модерно оборудван стационар, разполагащ с девет болнични стаи;
• Операционен блок състоящ се от две операционни зали:
- Зала за трансуретрални операции;
- Зала за отворени операции;
• Договор със Здравна каса по всички урологични пътеки;
• Екстракорпорална литотрипсия на бъбречни и уретерни камъни / конкременти /.

Мисията на СУБАЛ УРОМЕДИКС е да Ви окаже високоспециализирана уролочина помощ, използвайки най-съвременните методи и апаратура при диагностика и лечение на урологичните заболявания.

 

Частна многопрофилна болница за активно лечение ”Тракия” цели да осигури здравни услуги  на европейско  и световно ниво както за жителите на община Родопи, така и за хора от областта и страната.

 

   Болничният комплекс, отличаващ се с  елегантна и съвременна архитектурна и визия е разположен далеч от шума и проблемите на града, в близост до село Брестник, върху терен от 16 800 кв.м.  Застроената площ ще е около 8 500 м2 и ще бъде напълно оборудвана  в съответствие със съвременните стандарти.

 

   Леглова база е за 130 пациенти. Стаите ще предлагат максимален уют и удобства. Паркингът е с капацитет да побере 170 превозни средства.Осветление, простор, панорама, изобилие от зелени дървета са все част от добре обмислени детайли, които да създават  положителен ефект върху престоя на пациентите. Комплексът се отличава с късите пътища и удобните вътрешни връзки между всички отделения; добрата организация на хоризонталния и вертикалния транспорт и разделянето на вътрешните и външните потоци на движение.

 

   Болницата е фукционално разделена на доболнична част и стационар за лежащо болни, освен тях са предвидени болнична аптека и административно-стопански блок:

   Диагностично-консултативния  блок включва:

   -Кабинети за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести; кардиология; функционална диагностика; хирургия; урология; акушерство и гинекология; Медико-диагностични лаборатории-клинична микробиология; клинична лаборатория; трансфузионна хематология; Спешен портал и Отделение по образна диагностика.

 

   Стационарният блок включва:

   -Отделение по вътрешни болести гастроентерология, нефрология, ендокринология; Отделение по Кардиология; Отделение по урология; Отделение по акушерство и гинекология; Отделение по обща хирургия; Отделение по анестезиология и интензивно лечение; Отделение за долекуване и продължително лечение Пациентите ще бъдат приемани на първия етаж, където са разположени спешен сектор с противошокова зала, приемно-консултативни кабинети, лабораторен комплекс,  център за образна диагностика със скенер, ренген и литотриптер, както и е разгъната структурата на отделение по кардиология с инвазивен сектор.

 

   На втория етаж ще функционира  интензивното отделение с 10 легла, операционен блок с 6 операционни зали и отделенията  по хирургия и урология.

   На третия етаж са отделение по вътрешни болести, гастроетерология и АГ.

   Административната част на болницата   ще е разположена на четвъртия етаж, където ще функционира и учебен център.

   Съвременна централна стерилизационна, оборудвана с  модерна апаратура ще осигурява стерилни материали за всички отделения и сектори.

 

   За удобство на пациентите и  членовете  на техните семейства е обособена зона  с модерно заведение за хранене, магазини, детски кът, аптека. Диагностиката  и лечението на пациентите ще се извършва от висококвалифицирани  лекари, подпомагани от екип от специалисти и помощен персонал. Пациентите ще могат да разчитат на  квалифицирана медицинска помощ 24 часа в денонощието както на място, така и в дома им. Ние искаме да бъдем проектант, изпълнител и пионер на иновациите в сферата на здравеопазването в нашата община. Нашата цел е да се осигурят здравни услуги, отговарящи на съвременните критерии за качество в здравеопазването.

   Проектът предвижда да бъдат разкрити окол 290 работни места.