en

1 EUR = 1.95583 BGN

1 USD = 1.50750 BGN

1 GBP = 2.28642 BGN

1 CHF = 1.57211 BGN

ЕНЕРГЕТИКА

        

КИ Инвест Холдинг обединява дейността на мрежа от специалисти и експерти в областта възобновяемите енергийни източници. Нашата мисия е да осигуряваме експертна помощ и професионални консултантски услуги на нашите клиенти - бизнес организации и обществени институции. Разглеждайки портфейлът от услуги на КИ Инвест Холдингвие ще се убедите, че той е добра основа за изграждане на дългосрочни взаимоотношения делови.


ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ОДИТ

Съдействие при изготвянето на инвестиционните планове и технически проекти, на разрешителни за слънчево-енергийни одити, ветропаркове, ВЕЦ и изготвяне на становищапо тези направления.

 

РАЗРАБОТВАНЕ

•Съдействие при определяне на точните параметри на проектната идея
• Съдействие при определяне на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея
• Определяне на цели на проекта
• Обосновка на предложения проект и неговите цели
• Изготвяне на план график на реализация на дейностите
• Изготвяне на бюджет на проекта
• Изготвяне и окомплектоване на пълна проектна документация - концепция, формуляр за кандидатстване, бюджет и бизнес план

 

УПРАВЛЕНИЕ

• Цялостно управление на проекти - вкл. финансова и техническа отчетност; координация на срокове, изисквания и планирани дейности; подготовка за мониторинг и контакти с финансиращата институция.
• Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство, според процедурите на съответната програма;
• Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти.
• Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешно-фирмени и отворени)